Ước mơ của bạn Cốm

Ước mơ của bạn Cốm
Khi nào bạn í cũng leo lẻo ” Ước mơ sau này của con là trở thành Gv dạy vẽ” thế mà bao lâu nay bạn í toàn vẽ những bức tranh đen trắng, chỉ có đường nét chi chít hết cả khổ giấy, và ko mấy khi bạn í chịu tô mầu sắc !
Chỉ khi nào mẹ ngồi cạnh động viên thì bạn í mới chịu pha mầu ( thế là sao thầy cô Mỹ thuật uiii
Nguyen Duong Hai Dang, Tong Ngoc )
Đây là một trong số các ” bức tranh” có Mầu của bạn ý
Bạn Cốm mới hoàn thành tác phẩm ” Đôi bạn” này với sự yểm trợ của bạn Chanh
Lì lí li
Kể ra thì khi được động viên bạn Cốm pha mầu cũng tàm tạm nhỉ!!!
Chả bít có theo đuổi được ” ước mơ” ko nữa
Thui thì, bạn Chanh cứ động viên khuyến khích nuôi dướng đam mê cho bạn Cốm được dài lâu
Đến đâu hay đến đó nà ná na
P/s: em Cảm ơn bác Chung Dang đã luôn khích lệ bạn Cốm và tặng bạn í bộ Giá và Mầu vẽ ạ
Muahhh

Author: climegaads