VÌ SAO CÓ ĐẠO TIN LÀNH

VÌ SAO CÓ ĐẠO TIN LÀNH?
Vào thế kỷ XV, tu sĩ Martin Luther đến Rome để hành hương với ý tưởng rằng Rome là thành phố thánh thiện (a holy city). Không ngờ tu sĩ Luther đã được chứng kiến một bữa tiệc tại triều đình Vatican có 12 cô gái vũ thoát y. Tu sĩ Luther trở về Đức phát động phong trào chống đối Vatican và lập ra đạo Thệ Phản. Martin Luther tuyên bố: Không ai có thể tưởng tượng nổi ở Rome đầy dẫy những tội lỗi xấu xa. Người ta phải đến đó để nghe để thấy mới tin. Thật đúng như người ta vẫn thường nói: Nếu có một Địa ngục thì Rome đã được xây dựng trên cái địa ngục đó’ . Sau đó công giáo La Mã đã tàn sát đạo Tin Lành ở Âu châu, còn dã man hơn cả IS giết đạo chúa ngày nay ở Trung đông.

Author: climegaads