Xứ Thanh là miền đất địa linh có non cao vời vợi

Xứ Thanh là miền đất địa linh có non cao vời vợi, có sông dài bể rộng. Các mạch đất lành hội tụ khí thiêng của trời đất mà tạo sinh các bậc đế vương hào kiệt. Về xứ Thanh đi bất cứ nơi đâu, miền nào cũng có thể gặp linh sơn thần địa như trong hình ảnh vầy.
(Núi Thần Quy bên dòng sông Mã. Photo by Quang Vinh)

Author: climegaads