You can check out

You can check out, but you never leave
Chuỗi thực phẩm sạch Sói Biển
Nước khoáng Tiền Hải
Đồ gốm thờ cao cấp Gia Tộc Việt
Trường mầm non Eduplay
Thời trang Red Shop
Đồng hồ 1991
6 bài thuyết trình tốt nghiệp. 6 phong cách. Các nhóm offline làm bài quyết liệt vất vả. Đúng tinh thần làm để thực thi, làm để đưa vào cuộc sống. Không phải làm chỉ đúng lý thuyết để đi thi.
“Đi học lớp thầy cứ mong mình đúp mãi! Thầy dạy thật vô cùng hữu ích, tâm huyết tuyệt vời và còn rất chất!”
Muốn được đúp mãi, muốn học mãi không ra trường được!
Plato, where you can check out any time you want, but you never leave.
Một lần nữa, như các lớp trước, lại xin lấy lại ý một câu bất hủ trong bài hát bất hủ Hotel California để nói hộ các bạn học viên.
Brand 27
“Lớp học vớt” đã kết thúc hôm nay.
Danh sách chờ của Brand 26 dài quá đủ một lớp nên đành đảo hết cả lịch đã lên cho năm 2017. Quyết định sáng suốt. Một lớp học thật nhiều cảm xúc.
Cảm ơn các bạn. Nhất là phần các bạn bắt quay mặt đi đứng im làm mình hồi hộp vỡ tim.

Author: climegaads